முதலாம் தரத்திற்கு மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்ளும் காலம் நீட்டிப்பு!

முதலாம் தரத்திற்கு மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி எதிர்வரும் வருடத்திற்காக முதலாம் தரத்திற்கு மாணவர்களை இணைப்பதற்கான விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி எதிர்வரும் 31ஆம் திகதியுடன் நிறைவடைய இருந்தது.

இந்நிலையில் குறித்த விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி ஒகஸ்ட் 7ஆம் திகதிவரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.