புலமைப்பரிசில் மற்றும் உயர்தர பரீட்சைகள் நடைபெறும் புதிய திகதிகள் அறிவிப்பு!


2021 ஆம் ஆண்டுக்கான புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மற்றும் கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தரப் பரீட்சைகள் நடைபெறும் திகதிகள் தொடர்பில் கல்வி அமைச்சு அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

அதனடிப்படையில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சை நவம்பர் மாதம் 14ஆம் திகதி நடத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் நவம்பர் மாதம் 15ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் மாதம் 15 ஆம் திகதி வரை நடைபெற உள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.