64 சதவீத மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தெரிவு!

 

இம்முறை வெளியான பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில் 64.39 சதவீதமான மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தெரிவாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

மேலும் பரீட்சை மீள்பரிசீலனைக்காக விண்ணப்பங்கள் எதிர்காலத்தில் வெளியிடப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இம்முறை பரீட்சைக்காக 362,824 பரீட்சார்த்திகள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அதனடிப்படையில் அவர்களுள் 194,297 மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.