பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் மட்டக்களப்பு பூராகவும் பெரிய வெள்ளி ஆராதனை நிகழ்வு!இயேசுபிரான் சிலுவையில் அறையப்பட்டதை நினைவு கூறும் திருப்பாடுகளின் பெரிய வெள்ளி விசேட ஆராதனைகள் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் பூராகவும் பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் இன்று(02) இடம்பெற்றது.

இதனை முன்னிட்டு இன்று மட்டக்களப்பு சீயோன் தேவாலயத்தில் விசேட ஆராதனைகள் பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் இடம்பெற்றன.

சீயோன் தேவாலயத்தின் பிரதம போதகர் ரோஷன் மகேசன் தலைமையில் இடம்பெற்ற திருப்பாடுகளின் நினைவுகூறும் விசேட ஆராதனைகள் சுகாதார விதிமுறைகளுக்கு ஏற்றாற்போல் மிகச் சிறப்பான ஒழுங்குபடுத்தலுடன் இடம்பெற்றது.

அதிகளவிலான இறை விசுவாசிகளின் பங்கேற்புடன் ஆரம்பமான ஆராதனையில் இயேசுவின் திருப்பாடுகளை பறைசாற்றி நிற்கும் திரு பாடல்கள் இசைக்கப்பட்டன.தொடர்ந்து பிரதம போதகரின் பிரசங்கம் இடம்பெற்றதனைத் தொடர்ந்து விசேட ஆராதனைகள் நிறைவடைந்தன.