குறுஞ்செய்தி மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலமாக மின் கட்டண பட்டியல்.மின்சாரப் பட்டியலை குறுஞ்செய்தி(SMS) அல்லது மின்னஞ்சல்(e-mail)ஊடாக நுகர்வோருக்கு அனுப்பவும் வேலைத்திட்டமொன்றை மின்சக்தி அமைச்சு முன்னெடுத்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய தொழில்நுட்பத்தின் கீழ் பொருத்தப்படும் ஸ்மார்ட் மீட்டரால் அலுவலகத்திலிருந்தே மின்கட்டணத்தை தயார் செய்ய முடியும் என மின்சக்தி இராஜாங்க அமைச்சர் துமிந்த திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் மின் மானி வாசிப்போர் அல்லது மின் பட்டியலை விநியோகிப்பவர்கள் தொழில் வாய்ப்பை இழக்க மாட்டார்கள் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.அடுத்த வருடத்திலிருந்து இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.