மஞ்சள் மற்றும் இஞ்சி இறக்குமதி முற்றிலும் தடை!!

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சமகால அரசாங்கத்தின் வரவு செலவுத் திட்ட உரை நிதி அமைச்சர் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் பாராளுமன்றத்தில் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.


தனது வரவு செலவுத் திட்ட உரையில் பிரதமர் மஞ்சள் மற்றும் இஞ்சி இறக்குமதியை முற்றிலும் தடை செய்வதாக தெரிவித்துள்ளார்

கொழும்பு களுத்துறை கண்டி அனுராதபுரம் மட்டக்களப்பு ஆகிய இடங்களில் புதிய தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன் கிராமப்புறங்களில் உள்ள வழிபாட்டுத் தலங்களில உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்காக 250 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் விவசாயிகளுக்கு விதை மற்றும் உரங்களை வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.