பேரூந்து கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டது.

இன்று(10) நள்ளிரவு முதல் பேரூந்து கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்த கட்டணம் 12 ரூபாவில் இருந்து 14 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.