ஊரடங்கு நாளை தளர்த்தப்படவுள்ளது-சில பொலிஸ் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்படவுள்ளன!


நாளை காலை 5 மணிக்கு மேல்மாகாணத்தில் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டாலும் மட்டக்குளி,மோதர, வாழைத்தோட்டம், கொட்டாஞ்சேனை,வெல்லம்பிட்டி,ஆட்டுப்பட்டி தெரு, பொரளை, ப்ளூமெண்டல்,கரையோர பொலிஸ்,மாளிகாவத்தை, தெமட்டகொட,கிராண்ட்பாஸ் பொலிஸ் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களாக இருக்கும்.

மட்டக்குளியின் மெத்சந்த செவன,மிஹிஜயசெவன,சோதனையின் ரண்முத்து செவண,கிராண்ட்பாஸின் முவதொர உயன,தெமட்டகொடையின் சிறிசந்த உயன,மாளிகாவத்தையின் தேசிய வீடமைப்பு திட்டம் போன்ற தொடர்மாடிகளில்  இருந்து எவரும் வெளியே செல்லவோ,உள்ளே வரவோ அனுமதியில்லை.

கம்பஹா மாவட்டத்தில் வத்தளை, பேலியகொடை,கடவத்த,ராகம்,நீர்கொழும்பு,பமுனுகம,ஜா எல்,சப்புகஸ்கந்த பொலிஸ் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களாக இருக்கும்.

களுத்துறை மாவட்டத்தின் ஹொரனை,இங்கிரிய பொலிஸ் பிரிவுகளும் வேக்கட கிராம சேவகர் பிரிவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களாக இருக்கும்.