பொலித்தீன் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டுக்கு தடை ; வரவு செலவுத் திட்ட உரை நாளை காலை வரை ஒத்திவைப்பு

ஒற்றை பயன்பாட்டு பொலித்தின் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டைத் தடை செய்யுமாறு நிதியமைச்சர் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ முன்மொழிந்துள்ளார்.

பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெற்றுவரும் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சமகால அரசாங்கத்தின் வரவு செலவுத் திட்ட உரையின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

சுற்றாடல் உணர்திறன் முறையில் பொலித்தின் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளிலிருந்து ஏற்படும் பாதிப்பை குறைப்பதற்காக 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் திகதி முதல் இதனை தடை செய்யுமாறு முன்மொழிந்துள்ளார்.

இதேவேளை 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சமகால அரசாங்கத்தின் வரவு செலவுத் திட்ட உரையை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ வாசித்து நிறைவு செய்ததுடன் பாராளுமன்றம் நாளை(18) காலை 9:30 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.