க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைக்கான திகதி அறிவிப்பு

2020 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சை எதிர்வரும் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நடத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.


அதன்படி எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் 18ம் திகதி முதல் 28ஆம் திகதி வரை 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சை இடம்பெற உள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் ஜி.எல்.பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.