அக்கரப்பத்தனை பிரதேசத்தில் கொரேனா தொற்று!

 அக்கரப்பத்தனை ஆக்ரோயோ தோட்டத்தில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.