ஹட்டன் நகரம் தனிமை படுத்தப்ட்ட நகரமாக அறிவிப்பு!!

 கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பின் காரணமாக ஹட்டன் நகரம் தனிமைபடுத்தப்பட்ட நகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக இராணுவ தளபதி தெரிவித்துள்ளார்.