நான்கு மணித்தியாலத்திற்கு மட்டுமே ஒரு முகக் கவசம்..

முகக் கவசத்தை ஆகக்கூடியது 4 மணித்தியாலத்திற்கு மாத்திரமே அணிந்திருக்க வேண்டும் என்பதுடன் பின்னர் புதிய முக கவசத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என சுகாதார மேம்பாட்டு அலுவலகத்தின் சமூக சுகாதார விசேட வைத்தியர் உத்பலா அமரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

நீங்கள் தொழிலுக்கு செல்பவராயின் அல்லது வேறு நடவடிக்கைகளுக்காக வெளியே செல்பவர்களாயின் நீங்கள் அணியும் முக கவசத்தை நான்கு மணித்தியால பயன்படுத்த வேண்டும் பின்னர் புதிய முக கவசத்தை அணிய வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன் முக கவசத்தை ஆங்காங்கே வீசுவதாலும் கொரோனா தொற்றுப் பரவலாம்  என அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் முகக் கவசங்கள் அணியும் போது மூக்கு ,வாய் என்பவற்றை நன்றாக மூடும் வகையில் அணியவேண்டும் வெளியே செல்லும் போது மேலதிகமாக இரண்டு முக கவசங்களைக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.