Wednesday, July 1, 2020

தேசிய கல்வியியற் கல்லூரிகளை மீள ஆரம்பித்தல் தொடர்பான முக்கிய அறிவித்தல்


தேசிய கல்வியியற் கல்லூரிகளை பல்வேறு கட்டங்களாக மீள ஆரம்பிப்பதற்கு கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

இருப்பினும் அவற்றினை மீள ஆரம்பிப்பதற்கான திகதி இன்னமும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை என கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் விடுதி அறைகளை சுகாதார நெறிமுறைகளுக்கு அமைய தயார்ப்படுத்திக்கொண்டதன் பின்னர் இவ்விடயம் தொடர்பான தீர்மானங்களை எடுக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பாடசாலைகளுக்கு பயிற்சி நிமித்தம் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆசிரிய மாணவர்கள் தொடர்பாக பாடசாலையின் ஆரம்ப வகுப்புகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அறிவிக்க உள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. 

Whatsapp Button works on Mobile Device only

உங்கள் தேடலை இங்கே Type செய்யவும் !!!