திடுக்கிடும் தகவல். அமெரிக்காவில் லட்சக்கணக்கில் படையெடுக்கும் பூச்சிகள். மனிதர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்குமா?பெரும்பாலும் மண்ணுக்கு அடியில் வாழும் சில்வண்டு வகை ஒன்று 17 ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் அமெரிக்காவின் சில பகுதிகளுக்கு வரக்கூடும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது

கோடை காலத்தின் தொடக்கத்தில் வர்ஜீனியாவின் தென்மேற்குப் பகுதி கலிபோர்னியாவின் வடக்கு பகுதி மற்றும் மேற்கு வர்ஜீனியாவில் இந்த பூச்சிகள் மீண்டும் தோன்றலாம் என கூறப்படுகின்றது.

இதற்கு முன்பு இதே பகுதியில் 2003 மற்றும் 2004 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்தப் பூச்சிகள் தோன்றின அதில் சில பகுதிகளில் 2013ஆம் ஆண்டு இந்த பூச்சிகள் காணப்பட்டன.

ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் 1.5 மில்லியன் பூச்சிகள் வரக்கூடும் என கூறப்படுகிறது .

நீண்டகாலம் வாழக்கூடிய பூச்சி வகைகளில் இதுவும் ஒன்று அந்த பூச்சிகளால் மனிதர்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை ஆனால் இந்த பூச்சிகள் பெரும் அளவில் ஒலி எழுப்பக் கூடியவை என குறிப்பிடப்படுகிறது.